Increasing the market power of a vertical software firm: A strategic partnering approach

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAhokas, Mika
dc.contributor.authorKarjalainen, Jesse Heikki Einari
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKontio, Jyrki
dc.date.accessioned2020-12-05T11:09:58Z
dc.date.available2020-12-05T11:09:58Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractOhjelmistoliiketoiminta on kasvanut merkittäväksi osaksi globaalia taloutta. Tärkeäksi osaksi ohjelmistoliiketoimintaa on muodostumassa vertikaalinen ohjelmistoliiketoiminta, jossa ohjelmisto on räätälöity vastaamaan tietyn toimialan tarpeita. Vertikaaliset ohjelmistomarkkinat tarjoavat ohjelmistoyrityksille houkuttelevia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tapoja kasvattaa kansainvälisesti orientoituneen vertikaalisen ohjelmistoyrityksen markkinavoimaa hyödyntämällä strategisia kumppanuuksia. Aiempi kirjallisuus vertikaalisesta ohjelmistoliiketoiminnasta on rajallista. Markkinavoimaa on kuitenkin tutkittu taloustieteilijöiden toimesta laajasti ja strategisten kumppanuuksien merkitys nykypäivän verkostoituneessa taloudessa on noteerattu. Kun nämä alueet yhdistetään ja asiaa tarkastellaan strategisen johtamisen näkökulmasta, saadaan aikaan uniikki, lähes tutkimaton ja kiehtova tutkimusalue. Tutkimuksessa markkinavoima on jaettu koostuvaksi kolmesta komponentista: (1) uusien tulokkaiden markkinoille tulon esteistä, (2) vertikaalisen ohjelmistoyrityksen markkinaosuudesta ja (3) vertikaalisen ohjelmistoyrityksen neuvotteluasemasta. Tutkimus käyttää laadullista lähestymistapaa, ankkuroitua teoriaa ja teemahaastatteluita selvittääkseen tapoja hyödyntää strategisia kumppanuuksia markkinavoiman komponenttien merkittävyyden kasvattamisessa. Tutkimus käsittää 12 haastattelua kuudesta vertikaalisesta ohjelmistoyrityksestä. Tutkimustuloksien mukaan strategisilla kumppanuuksilla on merkittävä rooli täydentävien resurssien ja kompetenssien toimittamisessa, nykyisen resurssipohjan laajentamisessa vastaamaan muuttuvia olosuhteita, operaatioiden kustannustehokkaassa laajentamisessa, ydinosaamiseen keskittymisessä, lisääntyneen legitimiteetin hankkimisessa, uusasiakashankinnassa ja kriittisen massan saavuttamisessa. Tutkimustulokset painottavat myös toimialaspesifisen tiedon merkitystä ja sen seuraamuksia vertikaalisessa ohjelmistoliiketoiminnassa. Tutkimusasetelmaa voidaan uudelleen käyttää lisätutkimuksissa valitsemalla strategisten kumppanuuksien sijasta toisen lähestymistavan, esimerkiksi markkinoinnin, tai tarkastelemalla markkinavoimaan vaikuttavia tekijöitä konsernitasolla.fi
dc.format.extent126
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95191
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554025
dc.language.isoenen
dc.programme.majorOhjelmistoliiketoimintafi
dc.programme.mcodeT-128fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordvertical software firmen
dc.subject.keywordvertikaalinen ohjelmistoyritysfi
dc.subject.keywordstrategic managementen
dc.subject.keywordstrateginen johtaminenfi
dc.subject.keywordmarket poweren
dc.subject.keywordmarkkinavoimafi
dc.subject.keywordstrategic partnershipsen
dc.subject.keywordstrategiset kumppanuudetfi
dc.subject.keywordvertical software businessen
dc.subject.keywordvertikaalinen ohjelmistoliiketoimintafi
dc.titleIncreasing the market power of a vertical software firm: A strategic partnering approachen
dc.titleVertikaalisen ohjelmistoyrityksen markkinavoiman kasvattaminen: Lähestymistapana strateginen kumppanoituminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38266
local.aalto.idinssi35288
local.aalto.openaccessno
Files