Automated Testing of Solid Oxide Fuel Cell Units' Control System

Loading...
Thumbnail Image
Access rights
This thesis is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
[12] + 60
Series
Abstract
This thesis presents a testing protocol and a testing platform for the purpose of automatically testing the control unit of a solid oxide fuel cell system. The work was commissioned by Wärtsilä - a Finnish company involved in maritime solutions and distributed power generation. The protocol was constructed to ensure all necessary things are taken into account during testing. The platform provides a set of tools for realizing the tests. The different parts of the platform were taken into use and configured to work together. Three case examples of test runs were erformed to test the functionalities of the platform.

Tässä diplomityössä kehitettiin testausprotokolla ja -ohjelmistopaketti kiinteäoksidipolttokennon ohjausjärjestelmän automaattiseen testaamiseen. Työn tilasi Wärtsilä, joka toimii merenkulun ja hajautetun energiatuotannon aloilla. Protokollan tarkoitus on varmistaa, että ohjausjärjestelmää testattaessa tulevat kaikki tarpeelliset asiat tehdyiksi. Ohjelmistoalusta puolestaan tarjoaa työkalut testaamiseen. Ohjelmistoalustan eri osat otettiin käyttöön ja ne asennettiin toimimaan yhdessä toistensa kanssa. Ohjelmistoalustan toimivuus testattiin suorittamalla kolme eri testitapausta.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Thesis advisor
Pohjaranta, Antti
Ollikainen, Toni
Keywords
solid oxide fuel cell, automation, simulation, automated testing, assisted testing, programmable control logic, process control, kiinteäoksidipolttokenno, automaatio, simulaatio-avusteinen testaus, automatisoitu testaus, ohjelmoitavat ohjainlogiikat, prosessin ohjaus
Other note
Citation