Tarina Kalastajasta - pintasuunnittelua sarjakuvassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
148
Series
Abstract
Sarjakuvaa käsitteleviä opinnäytteitä ja tutkielmia on tehty melko runsaasti ja lähestymistapojakin on monia. Tässä opinnäytteessä keskityn sarjakuvaan pintasuunnittelun kannalta, sillä tätä näkökulmaa en ole aiemmasta tutkimusaineistosta tavannut. Tarkoitukseni on paneutua peruskartoitukseen, miten pintoja voi, ja voisi, sarjakuvassa ilmentää. Peruskartoituksessa esittelen neljää tekstiili- ja sarjakuvatekniikkaa taiteilijoiden tuotannon kautta. Kokonaisuudessaan opinnäytteessäni on kyse pintasuunnittelun monimuotoisuudesta sarjakuvailmaisussa. Opinnäytteeni koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta ja taiteellisesta osasta, joka on (julkaisematon) sarjakuva-albumi. Osien on tarkoitus tukea toisiaan ja auttaa hahmottamaan työn ”punaista lankaa.” Tekstiosuudessa, eli kartoituksessa, kerron aiheen valinnasta ja tuon esille aiempia sarjakuva-aiheisia opinnäytteitä ja tutkielmia. Määrittelen esimerkkien avulla sekä pintasuunnittelua että sarjakuvaa, tavoitteenani luoda käyttökelpoinen pohjamateriaali mahdollista muuta tutkimusta ja kartoitusta ajatellen. Taiteellinen osuus on toistaiseksi julkaisematon sarjakuva-albumi Tarina Kalastajasta. Sen on tarkoitus tukea tekstiosan kartoitusta ja esittää, miten toteutan pintasuunnittelua sarjakuvassa. Pintasuunnittelun ja sarjakuvan määritelmät ovat mielestäni kartoituksessani suuntaa-antavat, sillä kumpikin aihealue käsittää lukuisia erilaisia tulkintoja ja määritelmiä. Näistä olen pyrkinyt muodostamaan sellaisen kokonaisuuden, että kumpikin termi avautuisi mahdollisimman monipuolisesti. Olen liittänyt sarjakuva-albumini opinnäytteeni loppuosaan, jotta omaa ratkaisuani pintasuunnittelun toteuttamisessa voisi helpommin tarkastella tätä opinnäytettä luettaessa.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Vuorisalo, Marjukka
Hagelberg, Matti
Keywords
pintasuunnittelu, sarjakuva, tekstuuri, tekstiili
Other note
Citation