Asuinrakennusten energian- ja kotitalouksien sähköenergiansäästöpotentiaalit ja niiden visiot vuoteen 2020

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 48
Series
Abstract
Nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota energian käytöstä aiheutuviin ympäristömuutoksiin. Rakennuksissa kulutetaan 40 prosenttia Euroopan energiankulutuksesta ja tästä kotitaloudet kuluttavat kaksi kolmasosaa. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 30 prosenttia aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Suomen, Euroopan unionin jäsenmaana, on kannettava oma osuus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Rakentamisen, lämmitysjärjestelmien ja sähkölaitteiden uudet energiatehokkaat ratkaisut ovat luoneet tarvittavaa energiansäästöpotentiaalia. Yhtenä merkittävänä keinona ympäristökuormituksen vähentämiseksi on myös uusiutuvan energian käyttö energian tuotannossa. Diplomityössä perehdytään viimeisimpien virallisten tilastojen avulla sähköenergian kulutukseen, -hankintaan ja tuottamiseen sekä kasvihuonekaasupäästöjen määrän kehitykseen Suomessa. Työssä tarkastellaan kotitalouksien sähköenergian, kulutus- muutoksia ja mahdollisia säästöpotentiaaleja sekä uusien rakennusmääräysten vaikutusta asuinrakennusten energiakulutuksen kehitykseen tutkimusten avulla.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Hyvärinen, Mikko
Keywords
electical energy, energia, saving of energy, sähköenergia, greenhouse gas discharges, energiansäästö, kasvihuonekaasupäästöt
Other note
Citation