Kuvittamassa käsittämätöntä -Runojen ja visuaalisuuden yhdistämisen mahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Language
fi
Pages
55
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tarkastelen runojen ja visuaalisuuden yhteyttä. Otan selvää runojen ja kuvien yhteisestä historiasta ja nykytilasta, sekä pohdin mihin suuntaan runojulkaisujen kuvituksia ja visuaalisuutta voisi viedä. Muita käsittelemiäni kysymyksiä ovat mm. miten runoihin yhdistetyt kuvat vaikuttavat runojen lukukokemukseen ja miksi ylipäätään yhdistää runous ja visuaalisuus. Opinnäytteeseen kuuluu myös produktio-osuus, jossa esittelen kuinka tein sarjakuvallisen kuvituksen Lasse Hauerwaasin kirjoittamaan runokirjaan Bobby.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
sarjakuva, runous, runo, runot, kuvitus, kuvittaminen
Other note
Citation