Kintterön terveysmetsä - Hyvinvointia tukeva suunnitelma Päijät-Hämeen keskussairaalan ympäristöön

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
111+5
Series
Abstract
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kaupungistumisen myötä nousseet ajankohtaiseksi tutkimusaiheeksi. Tutkimuksissa on havaittu, että luontoympäristöt palauttavat stressistä, houkuttelevat liikkumaan ja saavat aikaan fysiologisia vaikutuksia rakennettuja ympäristöjä tehokkaammin. Terveysvaikutuksia edistää ympäristön laatu ja eniten hyötyjä ihminen saa tutkitusti mielipaikoillaan. Suomessa metsä on tavallisin ja virkistyskäytöltään suosituin luontoympäristö. Näin ollen metsä on Suomessa ollut luonteva terveyshyötyjen tutkimuskohde ja samalla hyvä kohde myös tiedon soveltamiseen. Mahdollisuuksia metsien hyödyntämisessä hoivaympäristöinä on tutkittu varsin vähän. Tutkimuksissa terveysmetsien potentiaali toimia osana terveyshuoltoa on kuitenkin nostettu esille ja tehtyjen kokeilujen perusteella kokemukset ovat olleet positiivisia. Tämän diplomityön keskeisin osa on yleissuunnitelma, joka soveltaa tietoa metsän terveysvaikutuksista. Työ on tehty tilauksena Lahden kaupungille ja suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan viereisessä Salpausselän virkistysmetsässä. Suunnitelman tavoitteena on terveysmetsän avulla tarjota keskussairaalan toimintaan soveltuva ja hyvinvointia edistävä sekä ylläpitävä metsäinen ulkoympäristö. Terveysmetsän tilat ja toiminnot ovat suunniteltu tukemaan kuntoutusta sekä opastuksen avulla että yksin koettuna. Terveysmetsä tukee vaikeiden elämäntilanteiden ja tunteiden hallintaa, yhdessäoloa ja rentoutumista sekä henkilökunnan työhyvinvointia. Kintterön terveysmetsä koostuu kahdesta osasta: Elämyskeitaasta ja Metsäpolusta. Näitä osia yhdistää yhteinen portti. Portti toimii sisääntulona terveysmetsään, luo yhteyden keskussairaalan ja metsän välille sekä symboloi siirtymistä ja irtiottoa. Elämyskeidas on helposti saavutettava ja esteetön terveysmetsän osa-alue, jonka ratkaisut tukevat luontoyhteyden syntymistä ja luonnon kokemista. Alueella hyödynnetään erityisesti luonnon voimaannuttavaa vaikutusta ja luonnon taipumusta synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehdä yhdessäolosta mutkattomampaa. Metsäpolku kulkee laajalti Kintterön luonnonsuojelualueella Salpausselälle tyypillisessä suppamaastossa. Polun tarkoitus on auttaa ihmistä elpymään ja rauhoittumaan. Kokemus ja vaikutukset perustuvat matkan tekoon sekä pysähtymiseen. Matkan teon tarkoituksena on edesauttaa rauhoittumista ja irtaantumista arjen huolista. Pysähdyspaikat tukevat rentoutumista, pohdiskelua ja kykyä tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. Terveysmetsä-käsite yhdistää monen eri alan osaamista, kuten metsätieteen, psykologian ja terveystieteen. Myös maisema-arkkitehtien osaaminen on tärkeässä roolissa, kun halutaan hyödyntää metsäympäristöjen koko potentiaali terveysvaikutusten osalta. Kintterön terveysmetsällä on mahdollisuus toimia Suomessa edelläkävijänä ja esimerkkinä metsän ja luonnon terveysvaikutuksien hyödyntämisessä osana sairaalaympäristöä ja sairaalan toimintaa.

The benefits of nature to our health and wellbeing have become a relevant question due to urbanization and people today living surrounded by mainly built environment. Research has shown that nature, more efficiently than built-up environment, contributes to our health and wellbeing by reducing stress, encouraging to physical activity and through physiological effects, like lowering blood pressure. The benefits are affected by the quality of the environment and we receive the best results at our favorite natural places. In Finland, forests are the most common natural environment and also in use the most appreciated. This makes forests both an appropriate subject of research and a favorable planning site for health design. Today research has mainly focused on preventive health effects of forests, but researchers have highlighted the need for exploring the potential of forests as part of rehabilitation and treatment of diseases. This diploma thesis presents the general plan for a health forest in Lahti. The objective is to utilize and adapt the results of research on health benefits of forests in the design. The site is located in Lahti in the surroundings of the Central Hospital of Päijät-Häme and is dominated by the Salpausselkä recreational forest. The health forest aims to provide an outdoor environment that supports the Central Hospital and the health and wellbeing of its customers. The design and the activities of the health forest support rehabilitation, help people to master emotions, relax and cope with a difficult life situation and promote the feeling of social cohesion. Kintterö Health Forest consists of two differing parts, “the Oasis of Experiences” and “the Forest Path”, that are united by a shared gate. The gate symbolizes transition and creates a link between the forest and the hospital. “The oasis of experiences” is an accessible area that help people to easily get in contact with nature. “The forest path” focuses on individual recovery, with places to stop, relax and refocus along the route. The health forest concept bring together different fields of knowledge, such as forestry and psychology. To use the health and wellbeing supporting potential of forests to its full extent, also the knowledge of landscape architects is essential as the design of the areas plays a central role for the outcome. Kintterö Health Forest has the possibility to act as a pioneering example of hospitals utilizing forests and nature in Finland, combining the knowledge of different disciplines and the potential of its surroundings.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Hautamäki, Ranja
Tyrväinen, Liisa
Keywords
terveysmetsä, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset, elpyminen, sairaalaympäristö, maisemasuunnittelu, Lahti
Other note
Citation