Hopean ainetase kuparin puhdistuselektrolyysissä

No Thumbnail Available
Files
Nenonen_Samuli_2023.pdf (768.74 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemiantekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023-12-10
Department
Major/Subject
Kemian tekniikka ja prosessit
Mcode
CHEM3050
Degree programme
Kemiantekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Kuparin valmistuksen viimeinen vaihe, puhdistuselektrolyysi, mahdollistaa kuparin erittäin korkean puhtauden. Tässä vaiheessa kuparista erottuu viimeisetkin epäpuhtaudet, kuten jalometallit. Jalometalleista tärkein on hopea, joka muodostaa tärkeän sivutuotteen kuparin valmistusprosessissa. Ennen elektrolyysiä hopea sijaitsee kuparianodissa kuparimatriisissa, josta elektrolyysin aikana kuparimatriisi liukenee elektrolyyttiin hopea mukanaan. Hopean liuetessa elektrolyyttiin hopea pystyy muodostamaan useita erilaisia faaseja. Esimerkiksi hopea voi saostua anodiliejuun kiinteäksi hopeaksi, reagoida kupari-seleeniyhdisteiden kanssa tai saostua kompleksisiin oksideihin. Hopea päätyy myös pieninä määrinä katodille ja hopeaioneina elektrolyyttiin. Hopean sijoittumiseen ja sen muodostamiin yhdisteisiin vaikuttavat anodin koostumus ja elektrolyysin ominaisuudet, kuten lämpötila tai virrantiheys. Anodin koostumuksesta tärkein on anodin Ag/Se -suhde, jonka avulla voidaan ennustaa muodostuvia hopeayhdisteitä. Hopean käsittely anodiliejusta on tärkeä osa hopean talteenottoa elektrolyysistä. Elektrolyysistä saatava anodiliejua käsitellään pääosin kolmella eri tavalla: pyrometallurgisesti, hydrometallurgisesti tai molempia yhdistelemällä, joilla kaikilla on omat edut ja hopean saanto.
Description
Supervisor
Aromaa, Jari
Thesis advisor
Aromaa, Jari
Keywords
hopea, kupari, anodilieju, puhdistuselektrolyysi
Other note
Citation