Kirkkojärvi park in the valley of the River Espoo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni perustuu 2.4.-2.9.2003 järjestettyyn Espoonjokilaakson yleiseen maisema-arkkitehtuurikilpailuun tekemääni ehdotukseen. Ehdotukseni palkittiin kilpailussa 1. sijalla. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Espoon keskusta, ja alue on vanhaa kulttuurimaisemaa. Espoon kirkko on perinteisesti hallinnut avointa maisemaa. Maiseman toinen tärkeä elementti on ollut Kirkkojärvi, joka tosin kuivui Turunväylän rakentamisen yhteydessä lähes kokonaan. Samassa yhteydessä Espoonjoen uoma käännettiin. Tässä suunnitelmassa kadonnut Kirkkojärvi palautetaan maisemaan. Maiseman jäljistä muodostetaan uudenlainen, vertauskuvallinen Kirkkojärvi, Kirkkojärven puisto. Vanha rantaviiva otetaan uudelleen näkyviin maisemaan, samoin kuin entinen suora joenuoma. Espoonjoen nykyistä muotoa täydennetään muutamalla uudella mutkalla. Kirkkojärven puisto jakautuu kolmeen eri luonteiseen osaan: Toimintapuistoihin, Järvipuistoon ja Uomapuutarhoihin. Toimintapuistot muodostavat välittävän vyöhykkeen rakentamisen ja avoimen tilan välille. Niissä tila on rajattu kasvillisuudella, kuten puilla ja pensailla. Toimintapuistot muodostavat koko puiston aktiivisen osan eri teemoineen. Niitä yhdistää vanhaa rantaviivaa seuraileva kevyenliikenteen reitti, Rantapromenadi. Järvipuisto on entisen Kirkkojärven muotoinen suuri avoin vapaa puistotila. Maasto muotoillaan loivasti kumpuilevaksi aaltoilevan veden pinnan tapaan. Puiston hoitonurmi muuttuu Turunväylälle päin mentäessä vähitellen luonnonnurmeksi ja edelleen kosteikoksi. Uomapuutarhat sijaitsevat vanhan joenuoman paikalla, ja ovat näin tavallaan veden muiston puutarhoja. Uomapuutarhoissa vesi on tärkein elementti, ja sitä käytetään vaihtelevasti eri tavoilla. Puiston läpi virtaava Espoonjoki kokoaa puiston eri osat yhteen. Joki uusine mutkineen ja poukamineen muodostaa puistoon uuden kiehtovan elementin.
Description
Supervisor
Simons, Tom
Keywords
Other note
Citation