Tilastollisten menetelmien soveltaminen laivan kaaren mitoitusjääkuorman määrittämisessä Itämerellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 100 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Riska, Kaj
Keywords
Other note
Citation