Asento-lepo, ihminen tuolin käyttäjänä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyöni käsittelee lepotuolisuunnittelua mukavan ja ergonomisen istuma-asennon kautta. Työssäni käyn läpi hyvään istuma-asentoon liittyviä tekijöitä muodonannon ja materiaalien osalta. Ergonomia on liittynyt vahvasti työtuolisuunnitteluun, mutta vapaa-ajan tuoleissa on tavoiteltu enemmän mukavuutta kuin ergonomiaa. Nämä kaksi käsitettä voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan etenkin tuoleissa, joissa istutaan löysässä asennossa. Hyvinvoinnin kannalta lepotuolin tulisi olla kuitenkin sekä mukava, että selän terveyttä ylläpitävä. Esittelen työssäni suunnittelemani lepotuolisarjan, joka pohjautuu käyttäjälähtöiseen näkökulmaan ja jossa pääpaino on istumisessa tapahtumana.

This Master’s thesis is about to study leisure seating design through comfortable and ergonomic posture. I present the factors that contribute to a proper sitting posture from the perspective of form and materiality. Ergonomics has a great influence on office chair design. The leisure seating design though is more focused in comfort rather than in ergonomics. Comfort doesn’t necessarily mean healthy posture, especially in chairs that offer slouched posture. To support well-being, the leisure chair should be comfortable, and it should promote spinal postural health. I present the recliner design series that I have made, which is based on user centered design. The main emphasis is on sitting as an activity.
Description
Supervisor
Kokkonen, Ville
Thesis advisor
Relander, Martin
Keywords
istuma-asento, ergonomia, tuolisuunnittelu, lepo, hyvinvointi, mukavuus
Other note
Citation