Teräsbetonipalkkien ja -kehien epälineaarinen analyysi elementtimeneteImällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
07.54
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 78
Series
Description
Supervisor
Mikkola, Martti
Thesis advisor
Sinisalo, Hannu
Keywords
Other note
Citation