Alumiiniseossulien vetypitoisuuden mittaus ja vetypitoisuuden vaikutus valettavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
6.65
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Sakari
Thesis advisor
Eklund, Pentti
Laine, Jorma
Keywords
Other note
Citation