Kaarela health station

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Helsingin terveyskeskuksen terveysasemaverkon ja hammashoitolaverkon kehittämisohjelman tavoitteena on keskittää toimintaa entistä suurempiin yksiköihin. Näin vähennetään toiminnan haavoittuvuutta ja parannetaan laatua mm. erityisosaamisen ja laiteinnovaatioiden kautta. Kaarelan terveysasema on kehittämissuunnitelmissa esitetty toteutettavaksi vuonna 2018. Uusi terveysasema korvaa nykyiset Pitäjänmäen, Kannelmäen ja Malminkartanon terveysasemat. Kaarelan uuden pääterveysaseman väestöpohjaksi oletetaan 50 000 asukasta. Terveysasema sijoittuu laajojen liikennealueiden ja rakenteilla olevan jättiläismäisen kauppakeskuksen muodostamaan ympäristöön. Terveysasema tulee olemaan merkittävä julkinen rakennus verrattain arkisessa ympäristökokonaisuudessa. Kaarelan pääterveysasema tarjoaa perusterveydenhuollon, avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi erikoislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä erityistyöntekijöiden palveluja. Terveysaseman toimintojen lisäksi rakennukseen keskitetään myös Pitäjänmäen, Kannelmäen ja Malminkartanon hammashoitolat, kotihoidon tiloja sekä HUS kuntayhtymän laboratorio. Tässä diplomityössä terveysasema muodostuu kahdesta viisikerroksisesta rakennusmassasta, joiden väliin jää lasikatteinen, puita kasvava sisäkatu. Rakennuksen ulkosivuilla on erkkereitä ja sisäkadulle avautuu seralji-erkkereitä. Sisäkadulla on pyöreä avoporras ja lasihissi. Sillat yhdistävät rakennusosia toisesta kerroksesta ylöspäin. Länsiosan ensimmäisessä kerroksessa ovat helposti tavoitettavissa terveysaseman akuuttihoidon tilat, ryhmätilat ja kahvila. Lasten ja äitien neuvola on sijoitettu toiseen kerrokseen. Ylemmissä kerroksissa ovat terveysaseman muut vastaanottotilat. Itäosan ensimmäisessä kerroksessa ovat laboratoriotilat, joihin suuntautuva asiakasliikenne on vilkasta. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa ovat hammashoitolan tilat. Neljännessä ja viidennessä ovat kotihoidon tilat, jonne ei ole asiakasliikennettä. Länsiosan kattokerroksessa on henkilökunnan puku-, pesu- ja saunatiloja. Lisäksi kummankin rakennusosan kattokerroksessa ovat ilmastointikonehuoneet. Kellarikerroksessa on 75 autopaikkaa sekä teknisiä tiloja, siivouskeskus, varastoja ja väestönsuoja, johon on sijoitettu henkilökunnan puku- ja pesutiloja. Rakennuksen julkisivut myös sisäkadun puolella ovat paikalla muurattua, vaaleaa poltettua tiiltä, joka on kuultorapattu. Erkkerit ovat teräs-lasirakenteisia. Sisäkadun päädyt ja katto ovat lasia. Muuntojoustavuus on toteutettu mm. siten, että vastaanottohuoneet ovat keskenään samankokoisia. Talotekniikan asennustila on välipohjien kaksoislaattarakenteessa. Rakennuksen bruttoala on 13 800 brm2.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Thesis advisor
Kjisik, Hennu
Keywords
Citation