Active power factor correction of a single-phase rectifier

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology |
Date
1994
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
(6) + 72 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma Steinbrunn, Johannes
Thesis advisor
Riihimäki, Juha
Keywords
Other note
Citation