Kuivatusmenetelmän vaikutukset kartongin ja sen kuitujen pintaominaisuuksiin ja lisäaineiden toimintaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
125 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Stenius, Per
Thesis advisor
Retulainen, Elias
Keywords
Other note
Citation