Raskaan polttoöljyn esilämmittimien suunnittelu kuumavesi- ja höyrykattiloita varten sekä yhden koelämmittimen rakentaminen ja kokeilu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
52 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Sahlberg, P-H.
Keywords
Other note
Citation