Electricity contract optimization model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 66 + liitt. (+9)
Series
Abstract
Sähkömarkkinoiden avautuminen on muuttanut sähkökaupassa kauppatapoja ja -tuotteita huomattavasti aiempaan verrattuna. Sähkökauppa perustuu vielä pääosin kahdenkeskisille pitkille toimitussopimuksille. Uusia sopimussähkökaupan tuotteita kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Sähkökaupan ja -markkinoiden muuttuessa myös suunnittelussa käytettävät laskentamallit ovat voimakkaasti kehittyneet. Aikaisemmin mallit käsittelivät pääasiassa tehopohjaisia tariffeja, joiden laskenta oli koko ajan suoraviivaista perustuen samaan yleiseen optimointitapaan. Tässä työssä on kuvattu aluksi markkinoilla tapahtuneita muutoksia ja mitä ne ovat vaikuttaneet sopimussähkökaupan tuotteisiin. Päähuomio kiinnittyy uuden laskentamallin laskennan teorian ja käytännön toteutuksen esittämiseen. Uusi nyt kehitelty malli laskee tehopohjaiset tariffit poistaen aikaisemmat rajoitukset muun muassa laskentavälin ja energiahintojen osalta. Samalla malliin on lisätty Imatran Voima Oy:n eräiden uusien tuotteiden ja markkinasähkön käsittely. Mallin lähtötiedot ovat tuntitasolla, mikä on tärkeää jatkokehittelyn kannalta.
Description
Supervisor
Mankki, Pirjo
Thesis advisor
Väisänen, Jouni
Keywords
Other note
Citation