Eco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorAnttonen, Markku
dc.contributor.departmentJohtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Management and International Businessen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.contributor.supervisorHalme, Minna, professor
dc.date.accessioned2013-11-26T13:31:36Z
dc.date.available2013-11-26T13:31:36Z
dc.date.defence2013-01-11
dc.date.issued2012
dc.description.abstractVäitöskirja tarkastelee ekotehokkaita palveluita yhtenä ratkaisuna ympäristöongelmiin ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ekotehokkailla palveluilla tarkoitetaan palveluratkaisuja, joiden tavoitteena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen tuotteiden omistamisen sijaan. Asiakas ostaa ratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä ja käyttävät resursseja tehokkaammin. Ekotehokkuudella tarkoitetaan saman materiaalisen hyvinvoinnin tuottamista huomattavasti pienemmällä energian ja luonnonvarojen kulutuksella. Tutkimus koostuu neljästä tieteellisissä lehdissä julkaistusta artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Työ käsittelee minkälaisia potentiaalisesti ekotehokkuutta ja siten kestävää kehitystä tukevia palveluita on markkinoilla, mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden kysyntään ja tarjontaan sekä millaisia niiden liiketoimintamallit ovat. Tutkimus osoittaa, että kotitaloudet voivat siirtyä tuotteiden omistamisesta palveluiden käyttöön, jos ne helpottavat arkea. Yrityksille tarjottavien palveluiden osalta korostuu kustannustehokkuus, ympäristön hallinta ja palveluiden rooli päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan tehostamisessa. Yrityksille tarjottavat materiaalitehokkuuden palvelut ovat kehittyneet usein muista kuin ekotehokkuusmotiiveista. Esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltujen kemikaalien hallinnan palveluiden taustalla on niin uusia ICT-pohjaisia palveluita kuin logistiikkapalveluita. Näiden palveluiden liiketoimintamallit ovat kontekstisidonnaisia ja niihin vaikuttaa mm. toimiala ja se mille kohtaa toimitusketjua ne kohdentavat liiketoimintansa. Markkinoille päässeiden palveluiden edellytys on, että palveluntarjoaja ymmärtää hyvin asiakkaiden tarpeet ja toiminnan, oli kyseessä kotitalouksille tai yrityksille suunnatut palvelut. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että kehitettäessä uusia ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä palveluita on tärkeää, että lähtökohdiltaan ekotehokkaita tuotteita tai teknologiaa kehittävät toimijat työskentelisivät järjestelmällisemmin liiketoimintainnovaatioiden kehittäjien kanssa yhteistyössä.fi
dc.dissid470
dc.format.extentVerkkokirja ( KB, 154 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.bibid626632
dc.identifier.isbn978-952-60-4956-4
dc.identifier.issn1799-4942
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11565
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-4956-4
dc.language.isoenen
dc.opnLinnanen, Lassi, professor, Lappeeranta University of Technology, Finland
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONSfi
dc.relation.ispartofseries181/2012fi
dc.subject.heleconympäristötalous
dc.subject.heleconkestävä kehitys
dc.subject.heleconekologia
dc.subject.heleconpalvelut
dc.subject.heleconasiakkaat
dc.subject.heleconliiketalous
dc.subject.heleconmallit
dc.subject.heleconenvironmental economics
dc.subject.heleconsustainable development
dc.subject.heleconecology
dc.subject.heleconservice
dc.subject.heleconcustomers
dc.subject.heleconbusiness economics
dc.subject.heleconmodels
dc.titleEco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radicalen
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_64654
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Aalto_DD_2012_181.pdf
Size:
2.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format