Search Systems in Bioinformatics

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
66+11
Series
Abstract
Erilaisen tiedon määrä bioinformatiikassa on valtaisa. Jotta tutkija pystyisi suodattamaan haluamansa tiedon ulos, tarvitaan tehokas hakujärjestelmä, joka pystyy muuntautumaan käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Työssä esitellään menetelmä, kuinka tehdä monipuolisia ja monimutkaisia hakuja relaatiotietokannasta. Nämä haut voivat olla erilaisia joka kerta, eikä näin ollen tutkijan ole pakko tyytyä ennaltamääriteltyihin, kiinteisiin hakuvaihtoehtoihin. Hakujärjestelmää varten relaatiotietokantaan on yhdistetty eri biologisia tietokantoja. Nämä tietokannat ovat usein vapaasti käytettävissä ja saatavilla. Eri tieteelliset organisaatiot ylläpitävät näitä tietokantoja kukin omassa muodossaan, eikä hakuja yhdistäen eri tietokantoja samaan yhteiseen hakuun juurikaan tueta. Suunnittelun pohjalta on toteuttu käyttäen Java-ohjelmointikieltä hakujärjestelmä, joka tuottaa hakukyselyitä annetuista ehdoista. Työn kannalta hakujärjestelmän käyttäjä on toinen ohjelmisto, kuten esimerkiksi graafinen käyttöliittymä, joka tuottaa hakukyselyitä ihmiskäyttäjälle. Käyttöliittymän tehtäväksi jää muuttaa käyttäjän antamat ehdot hakujärjestelmän ymmärtämään muotoon sekä näyttämään hakutulokset. Käyttöliittymän lisäksi myös muut tietokantahakuja tarvitsevat sovellukset voivat hyödyntää rakennettua hakujärjestelmää. Hakujärjestelmä tietää, millä ehdoilla tietoa voidaan hakea, eikä tätä tietoa tarvitse kovakoodata esimerkiksi käyttöliittymään. Tämä saavutetaan muuttamalla käytössä oleva tietomalli tietokoneen ymmärtämään muotoon. Tietomalli sisältää kaiken hakujärjestelmän tarvitsevan informaation. Se tietää mitä asiakokonaisuutta voi hakea milläkin kriiterillä sekä kuinka nämä asiakokonaisuudet liittyvät toisiinsa. Tässä työssä saavutetut tulokset osoittavat, että hakujärjestelmällä pystytään tuottamaan monipuolisia hakukyselyitä. Esitetty hakuehtojen välittäminen on tarpeeksi rikas välittämään hakuehdot monimutkaisen tietomallin ollessa käytössä.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Volanen, Jussi
Keywords
search system, hakujärjestelmä, search engine, hakukone, bioinformatics, bioinformatiikka, relational database, relaatiotietokanta, SQL, SQL
Other note
Citation