Server Consolidation by Performance Modeling

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
65+6
Series
Abstract
Keskiverto UNIX-palvelimen käyttöaste on vain 10-35 % ja yrityksillä on useasti suuret määrät tällaisia palvelimia hallussaan. Ongelmaksi on muodostunut, kuinka palvelinten lukumäärää voitaisiin vähentää ja kuinka käyttöastetta voitaisiin kasvattaa palvelun suorituskykyä heikentämättä. Tässä työssä esitetään palvelinkonsolidointi menetelmänä joka auttaa palvelinten lukumäärän pienentämisessä ja käyttöasteen kasvattamisessa. Taloudelliset perustelut palvelinkonsolidointiin esitetään tietojärjestelmien kokonaiskustannusten vähentämisellä. Työssä käsitellään myös erilaiset lähestymistavat ja metodologiat, joita voi käyttää palvelinkonsolidoinnissa. Erityisesti suorituskykymallinnusta käsitellään tarkemmin, jonka avulla voi hankkia vastauksia palvelinkonsolidoinnin yhteydessä syntyviin suorituskykyyn liittyviin kysymyksiin. Käytännön osiossa suoritetussa palvelinkonsolidoinnissa käytettiin apuna suorituskykymallinnusta. Tästä työstä saadut tulokset osoittavat että suorituskykymallinnuksen avulla voidaan tietojärjestelmistä tunnistaa konsolidointikohteita ja vähentää palvelinten ylikuormittumisriskiä suorituskyvyn ennustamisen avulla. Työ osoittaa myös, että palvelinkonsolidoinnin avulla on mahdollista vähentää esimerkiksi laitteistokustannuksia jopa 30 %:lla.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Joki-Korpela, Kimmo
Keywords
server consolidation, palvelinkonsolidointi, performance modeling, suorituskykymallinnus, Stepwise refinement, Stepwise refinement, performance, suorituskyky, prediction, ennustus
Other note
Citation