Colour Accuracy of a Soft Proof

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
82+26
Series
Abstract
Näyttövedostus on menetelmä, jossa vedoksia tarkastellaan vain tietokoneen näytöltä katsoen. Tämä diplomityö käsittelee näyttövedoksen värejä. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka oikein värit toistuvat näyttövedoksessa. Näyttövedoksen värien paikkansapitävyyttä arvioitiin tulostetun vedoksen vastaavien värien avulla. Paperivedoksia pidettiin näyttövedosten tavoitemalleina. Värien tarkkuutta tutkittiin mittaamalla näyttö- ja paperivedoksia sekä koehenkilöiden arviointien avulla. Eri vedokset luotiin painatusprofiileilla ISO Coated, ISO Uncoated, ISO Uncoated Yellowish ja ISO Webcoated. Värimittausten tuloksia käytettiin delta E:n, chromanja huen laskemiseen. Kaikista mittauksista saatu delta E:n keskiarvo oli 5,70 ja vain 37 % delta E-tuloksista alitti suositellun enimmäisarvon delta E = 5. Keskimääräinen chroma-ero oli 2,95 ja hue-ero 4,91. Delta E- ja chroma-tulosten mukaan täsmällisin vedos väreiltään saatiin Uncoated Yellowish- profiililla, kun taas hue-tulokset osoittivat Webcoated-vedoksen tarkimmaksi. Kuukauden päästä toistetut mittaukset todistivat, että käytetyt nestekidenäytöt olivat lähes stabiileja värintoiston suhteen. Visuaalisesta testistä saadut tulokset eivät täysin vastanneet mittaustuloksia. Uncoated- vedosparia pidettiin hieman enemmän toisiaan vastaavana kuin Uncoated Yellowish- vedoksia. Kuitenkin sekä mittaukset että visuaalinen testi osoittivat joidenkin näyttövedosten olevan kauttaaltaan kellertävämpiä tai punertavampia kuin paperivedokset. Värilämpötilojen eroja havainnoitiin eniten. Näitä eroja voidaan vähentää huolellisella valaistuksen säädöllä. Koko ongelman välttämiseksi kaikki eri valonlähteet pitäisi voida säätää yhdenmukaiseksi.
Description
Supervisor
Saarelma, Hannu
Thesis advisor
Tcheng, Ii-Min
Keywords
soft proof, näyttövedos, hard copy proof, tulostettu vedos, colour, väri, delta E, delta E, lighting, valaistus
Other note
Citation