Hehkutusatmosfäärin vaikutus terästeelmän hapettumishäviöihin sekä pintavikoihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Sulonen, Martti
Thesis advisor
Rantapirkola, Tapani
Idman, Uolevi
Niskanen, Matti
Keywords
Other note
Citation