Liotusveden lämpötilan ja liuenneen hapen pitoisuuden vaikutus ohran mallastumiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Biotekniikka
Mcode
Kem-70
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 88 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Linko, Pekka|Linko, Matti
Thesis advisor
Pietilä, Kirsti
Vilpola, Arvi
Keywords
Other note
Citation