Luonnon lumo: Maisema-arkkitehtuuria wabi-sabi-estetiikan keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana maailma on ottanut huomattavia kehitysaskelia digitalisaation ja globalisaation myötä. Nykyajan kulkuvälineet, mobiililaitteet ja tekoäly mahdollistavat elämäntyylin, joka on huomattavasti nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Teknologian avulla voimme saavuttaa tehokkaita ja lähes täydellisiä tuloksia, jotka monilla aloilla asettavat ihmisen kilpailuasetelmaan koneiden kanssa. Lopulta suorituskeskeinen elämäntyyli ja täydellisyyden tavoittelu aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta ja kuormittavat meitä epäinhimillisissä rajoissa. Samanaikaisesti nykyajan kiihtyvässä vauhdissa moni unohtaa palautumisen ja pysähtymisen merkityksen. Kiireen vastapainoksi ihminen kaipaisi tilan ja ajan rauhoittumiselle jokapäiväiseen ympäristöönsä. Palautumisen kokemuksia tarjoavat usein rauhalliset luonnonympäristöt, kuten puistot, rannat ja pihat, joita tiivistyvissä kaupungeissa ylläpidetään yhä vähenevissä määrin. Maisema-arkkitehdeilla onkin suuri vastuu luonnonympäristöjen suunnittelussa ja palauttavan tilan edellytysten mahdollistamisessa. Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan nyky-yhteiskunnan vauhdin ongelmakohtia ja etsitään niihin ratkaisuja arkiympäristöjen pysähtymisen ja palautumisen tiloista. Lisäksi tutkielma perehtyy siihen, miten palautumista voidaan tukea maisema-arkkitehtonisen suunnittelun kautta. Palauttavan tilan suunnitteluun sovelletaan ympäristöpsykologiasta johdettuja elpymisen edellytyksiä sekä muinaisen japanilaisen wabi-sabi-estetiikan näkemyksiä. Wabi-sabi tarjoaa vaihtoehtoisen esteettis-filosofisen lähestymistavan täydellisyyttä ihannoivalle länsimaalaiselle kauneuden käsitteelle. Wabi-sabi hyväksyy luonnollisuuden, keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden sekä pyrkii vahvistamaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Tutkielmassa perehdytään kirjallisuustutkimuksena wabi-sabin estetiikkaan ja ajatusmaailmaan, nykyajan suorituskeskeisyyden tuottamiin haasteisiin sekä ympäristöpsykologian tarjoamiin palauttavan ympäristön periaatteisiin. Näitä soveltamalla tutkielma tarjoaa maisema-arkkitehtuurin kentälle uudenlaisen esteettis-filosofisen lähtökohdan ympäristön suunnittelulle ja kokemiselle. Tutkielman lopputuloksena esitellään käytännönläheiset wabi-sabi suunnitteluperiaatteet, joita ei ole aikaisemmin käsitelty nykyajan maisema-arkkitehtuurin kontekstissa. Samalla tutkielma haastaa modernismin ajatusmaailmaa sekä nykyajan tehokkuuden ja kauneuden käsitteitä. Tutkielman tavoitteena on rikastaa suunnitteludiskurssia wabi-sabin periaatteilla sekä kunnioittaa, selittää ja luoda yhteyksiä erilaisten estetiikkojen ja maailmankatsomusten välille.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Alatalo, Elina
Keywords
wabi-sabi, estetiikka, pysähtyminen, maisema-arkkitehtuuri, palautuminen, nykyaika
Other note
Citation