Wireless control and data acquisition system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tehdään selkoa langattoman valvonta- ja mittausjärjestelmän kehitys- ja tutkimustyöstä. Järjestelmän tiedonsiirto tapahtuu radioyhteydellä ja siinä on useita lähettimiä ja yksi vastaanotin. Radioyhteys on toteutettu UHF alueella toimivalla lyhyen kantaman radiolaitteille (SRD, Short Range Device) tarkoitetulla taajuudella. Luvasta vapautetuille radiolaitteille on Euroopassa varattu useita eri taajuusalueita. Järjestelmän käyttämä 433,92 MHz:n taajuus valittiin siksi, että tälle taajuudelle on markkinoilla saatavana runsaasti erilaisia komponentteja. Sekä lähettimen, että vastaanottimen eräänä keskeisenä komponenttina on pinta-aalto-(SAW, Surface Acoustic Wave) resonaattori, jota käytetään oskillaattorin taajuuden stabilointiin. Järjestelmän rakenne perustuu SMD- eli pintaliitoskomponentteihin (Surface Mount Device), jolloin siitä tulee pienikokoinen ja edullinen. Lähettimen toteutuksessa eräänä tavoitteena oli saada paristokäyttöisen laitteen tehonkulutus mahdollisimman pieneksi. Työssä tutkittiin myös erilaisia antennirakenteita ja niiden soveltuvuutta tämän järjestelmän käyttämässä ympäristössä. Järjestelmän korkeamman tason toimintaperiaatetta, samoin kuin tiedonsiirrossa käytettyä yhteyskäytäntöä on tässä työssä selostettu vain siltä osin, kuin se on tarpeen teknisten yksityiskohtien ja valittujen ratkaisujen ymmärtämiseksi.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Rauner, Tapani von
Keywords
wireless (control), langaton (valvonta), UHF band, UHF alue, short range device, lyhyen kantaman radiolaite, surface acoustic wave resonator, pinta-aaltoresonaattori, surface mount device, pintaliitoskomponentti
Other note
Citation