Systemaattisten vian analysointimenetelmien käyttö taajuusmuuttajan pääpiirin vikatutkimuksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Diplomityössä on tutkittu systemaattisten vian analysointimenetelmien käyttöä taajuusmuuttajan pääpiirin vikatutkimuksessa. Tutkittavana oli kaksi erityyppistä menetelmää: Vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) sekä vikapuuanalyysi (Fault Tree Analysis, FTA). Erityistä huomiota on kiinnitetty IGBT-moduulin vikaantumismuotojen tutkimiseen. Aluksi esitellään kumpaankin menetelmään liittyvää teoriaa ja annetaan yksinkertaiset esimerkit niiden käytöstä. Seuraavaksi esitellään taajuusmuuttajan perustoiminnat ja tärkeimmät pääpiirikomponentit. Tämän jälkeen testataan FMEA:n ja FTA:n soveltuvuutta IGBT-moduulin vikatutkimukseen. FMEA:ta sovelletaan myös muun pääpiirin vikatutkimukseen. Lopuksi pohditaan tutkittujen menetelmien soveltuvuutta pääpiirin vikatutkimukseen ja esitetään menetelmien käyttöön liittyvä parannusehdotus. FMEA:lla voidaan kuvata monimutkaisiakin vikojen syy-seuraussuhteita, mikä on selvä etu tutkittaessa pääpiirin vikaantumismuotoja. FTA on visuaalisesti havainnollinen ja se soveltuu parhaiten yksinkertaisten ja toisistaan riippumattomien vikaantumismuotojen tutkimiseen. Tutkituista menetelmistä FMEA näyttää soveltuvan FTA:ta paremmin pääpiirin vikamuotojen analysointiin. Paras lopputulos saavutetaan, kun menetelmiä käytetään samanaikaisesti.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Keywords
FMEA, FMEA, FMECA, FMECA, FTA, FTA, failure mode and effect analysis, IGBT, fault tree analysis, pääpiiriviat, IGBT, vika- ja vaikutusanalyysi, main circuit, VVA, vikapuuanalyysi
Other note
Citation