Maanvaraisten anturaperustusten geo- ja rakennetekninen mitoitus murtorajatilamenetelmillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Korhonen, K-H.
Thesis advisor
Jutila, A.
Keywords
Other note
Citation