Muovikomposiittien suunnitteluarvot ja niiden määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
fi
Pages
91 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Matikainen, Lassi
Keywords
Other note
Citation