Tutkimus eräiden ammoniumnitraattiräjähdysaineiden ominaisuuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
46 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Järvinen, Kauko
Keywords
Other note
Citation