The commissioning of nuclear power plant - Assessing the scope of Olkiluoto 3 plant unit's test run on the basis of accident analyses

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
(8) + 95 s. + liitt. 7
Series
Abstract
This master's thesis examines the safety systems and functions of the Olkiluoto 3 (OL3) plant unit. In addition, the planned test run for the unit is evaluated. The test run is an integral part of the nuclear power plant commissioning and its aim is to demonstrate that the plant is built and operates as designed. Comprehensive testing is required to demonstrate that the plant operates under normal conditions as designed and, where possible, under the transient and accident situations. In particular, a sufficient and extensive testing is required to verify the functionality of the safety systems of the plant. The test run provides a unique opportunity to challenge functionality of the plant in a manner which is not possible or appropriate under normal operation. The objective of this thesis is to assess the overall scope of the test run and to discover different transient tests to ensure adequate testing of the safety chains. Transient tests offer the best possible conditions for comprehensive testing of the safety chains. The objective has been achieved by studying the OL3 accident analyses. The initiating events are grouped in a families upon the challenges posed to the fundamental safety functions. Thus, within the family mainly the same safety systems and functions are needed. The aim is to ensure the proper and adequate testing of these families. As a result of the thesis various transient tests are recommended to be performed during the test run. In addition, some tests that require further assessment are brought up. All recommendations and assessments of this thesis are the personal view of the author and do not represent the Radiation and Nuclear Safety Authority's official position.

Tässä diplomityössä on perehdytty Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön eri turvallisuusjärjestelmiin ja -toimintoihin sekä laitokselle tehtävään koekäyttöön. Ydinvoimalaitoksen koekäyttö kuuluu olennaisena osana sen käyttöönottoon ja sen tavoitteena on osoittaa, että laitos on rakennettu ja toimii suunnitellulla tavalla. Kokeissa on varmistuttava järjestelmien asianmukaisesta toiminnasta normaaleissa käyttötilanteissä ja mahdollisuuksien mukaan niissä häiriö- ja onnettomuustilanteissa, joissa järjestelmien edellytetään toimivan. Erityisesti eri turvallisuusjärjestelmien toiminta tulee osoittaa kattavasti. Koekäyttö tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden haastaa laitoksen toiminnallisuutta tavalla, joka ei ole turvallista tai tarkoituksenmukaista laitoksen kaupallisen käytön aikana. Työn päätavoitteena on arvioida koekäytön yleistä kattavuutta ja löytää sellaisia laitostason transienttikokeita, joilla voidaan varmistua onnettomuustilanteen mukaisten turvallisuusketjujen riittävästä testaamisesta. Transienttikokeet mahdollistavat parhaat mahdolliset toimintaolosuhteet turvallisuusketjujen kokonaisvaltaiseen testaamiseen, jolloin voidaan varmistua järjestelmien toimintakyvystä myös laitoksen oikeilla käyttöparametreilla. Tavoitteeseen on päästy tarkastelemalla OL3:lle tehtyjä onnettomuusanalyyseja. Onnettomuusanalyysit on jaettu onnettomuusperheisiin käytettyjen alkutapahtumien seurausvaikutusten perusteella ja niiden sisällä tarvitaan pääsääntöisesti samoja turvallisuusjärjestelmiä ja -toimintoja. Tavoitteena on varmistua naiden asianmukaisesta ja riittävästä testaamisesta. Työn tuloksena löydettiin useita transienttikokeita, jotka tulisi tehdä laitoksen koekäytön aikana. Lisäksi nostetaan esiin muutamia jatkoselvitystä vaativia kokeita ja esitetään arvio koekäytön yleisestä kattavuudesta. Kaikki työssä esitetyt ehdotukset ja arviot ovat diplomityöntekijän henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä edusta STUKin virallista kantaa.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Kupila, Jukka
Keywords
nuclear power plant, ydinvoimalaitos, commissioning, koekäyttö, accident analysis, onnettomuusanalyysi, safety function, turvallisuustoiminto, transient test, transienttikoe
Other note
Citation