Suomen peltolohkojärjestelmän kehittämisen lähtökohtia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
EU, peltolohkojärjestelmä, peruslohko, pinta-alatukihakemus, liitekartta, IACS, IACS-tietokanta, ortokartta
Other note
Citation