Application of external intelligent peripherals to mobile networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Matkapuhelinverkkojen käyttäjämäärien kasvu on voimakasta ja kilpailu operaattorien välillä on kiristymässä. Matkapuhelinverkkojen tarjoamat palvelut ja signallointi ovat kuitenkin hyvin pitkälle standardoituja. Näin ollen matkapuhelinoperaattorit tarvitsevat uusia tapoja kehittää joustavampia ja jalostuneempia palveluja. Älyverkot ja niihin liitettävät ulkoiset älykkäät oheislaitteet (IP) tarjoavat erään tavan kehittää monimutkaisempia lisäarvopalveluja. Älyverkot mahdollistavat nopean ja joustavan keinon kehittää uusia palveluja. Älykäs ulkoinen oheislaite on puolestaan älyverkon osa, jolla voidaan helpottaa käyttäjän kommunikointia verkon kanssa. Älykäs oheislaite tarjoaa palveluita, kuten erilaisia tiedotuksia, puheentunnistusta ja postilaatikkopalveluja. Lisäksi oheislaite pystyy tarjoamaan yksinkertaisia valmispalveluja, kuten korttipuhelinpalvelun. Tämä palveluvalikoima on kuitenkin melko suppea. Tämä diplomityö käsittelee ulkoisen älykkään oheislaitteen käyttöönottoa GSM-verkoissa. Työn tavoitteena on arvioida ulkoisten älykkäiden oheislaitteiden soveltuvuutta matkapuhelinverkkoihin. Lisäksi mietitään näiden laitteiden markkinapotentiaalia Suomessa ja lähialueilla. Työssä verrataan ulkoista IP-laitteistoa muihin ratkaisuihin sekä esitetään ulkoisten IP-laitteistojen hyvät ja huonot puolet. Lisäksi työssä käsitellään käyttäjän liikkuvuuteen liittyviä erityiskysymyksiä sekä mahdollisia ongelmia, kun ulkoinen älykäs oheislaite asennetaan verkkoon.
Description
Supervisor
Laakso, Timo
Thesis advisor
Rosendahl, Pasi
Keywords
intelligent peripheral, ulkoiset oheislaitteet, intelligent networks, älyverkot, GSM, GSM-verkot
Other note
Citation