Kiinteän kierrätyspolttoaineen ja kierrätyspuumurskeen teknis-taloudellinen soveltuvuus lämpökeskuksen polttoaineeksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-09-13
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
149+11
Series
Description
Supervisor
Järvinen, Mika
Thesis advisor
Hapuli, Heikki
Keywords
kierrätyspuumurske, kiinteä kierrätyspolttoaine, polttoaineen ominaisuudet, lämpökeskus, prosessitekniikka, investoinnin taloudellinen kannattavuus
Other note
Citation