Nîmes'n amfiteatteri osana kaupunkia antiikista nykypäivään

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö tarkastelee Etelä-Ranskalaisen Nîmes’n kaupungin roomalaisen amfiteatterin historiaa antiikista nykypäivään. Työssä kerrotaan, miten amfiteatterin käyttötarkoitukset sekä merkitys kaupungille ovat muuttuneet ajan saatossa. Rakennus on muutettu linnoitukseksi keskiajalla, ja 1400‒1800-lukujen aikana sen sisälle muodostui kokonainen oma kylänsä, kun köyhemmät kaupunkilaiset rakensivat sinne asuintalojaan. Kylä purettiin 1800-luvun alussa, ja nykyään rakennus toimii museona sekä suurten yleisötapahtumien areenana. Työssä käydään läpi Nîmes’n kaupungin historiaa sekä millaisia rakennuksia amfiteatterit yleisesti olivat. Todetaan, että Nîmes’n amfiteatteri on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, ja sen avulla tutkijat ovat saaneet paljon ainutlaatuista tietoa roomalaisista rakennustavoista sekä kulttuurista. Oman kaupunkinsa historiassa rakennus on ollut merkittävä etenkin sen keskiajalla tuoman suojan takia. Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia amfiteatterin restaurointihankkeiden laatua. Siinä kartoitetaan arkeologian ja restauroinnin kehitystä Ranskassa ja huomataan, että Nîmes on ollut näiden suhteen edelläkävijä maassaan. Amfiteatterin restauroinnissa on silti puutteita. Restauroinnin alkaessa 1800-luvun alussa ei sitä dokumentoitu nykymittapuulla tarpeeksi hyvin. Rakennus riisuttiin antiikin jälkeisistä kerrostumista, sillä nationalismin aikaan kansallisidentiteettiä etsittiin antiikista, ja varsinkin keskiaika nähtiin vähäpätöisenä ja epämiellyttävänä. Omien havaintojen avulla arvioidaan myös nykyistä restaurointihanketta ja pohditaan rakennuksen tulevaisuutta. Työ selvittää yleisiä restaurointiin liittyviä haasteita sekä kartoittaa, miten niihin on vastattu Nîmesissä. Huomataan, että konservointi- ja entisöintitapoja on monia, eikä mikään niistä ole yksiselitteisesti paras. Lopuksi todetaan, että yksittäisiä restaurointitapoja tärkeämpää on rakennuksen säilyminen aktiivisessa käytössä. Vaikka pinnat kuluisivatkin käytössä, ei rakennus tuhoudu täysin, kun se nähdään arvokkaana ja osana kaupungin elämää.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Vesikansa, Kristo
Keywords
amfiteatteri, antiikki, arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, Nîmes, restaurointi
Other note
Citation