Re-design, manufacturing and assembly of a ceramic delta 3D printer

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-08-28
Department
Major/Subject
Mechanical Engineering
Mcode
IA3027
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Additive manufacturing has been a turning point within typical manufacturing methods and became a critical face in the digitalization of industry. For this reason, this document is focused on slurry-based 3D printers, where non-common variables that describes its behaviour need to be tackled. Through the text, a general framework and overview of the current situation of the technology is described by setting a scenario, where new re-designed components are used to enhance the performance of a ceramic delta printer. Throughout this project, the assembly of both delta robot and extruder is accomplished and a detailed study in the extruder system is conducted. Finally, the evaluation of the key performance indicators, such as build rate and extrusion speed, is used as the aim of the Thesis from an engineering perspective, which enables the reader to understand the processes in detail. As a result, strength and weaknesses are analysed to disclose the future steps required for further development of this prototype.

Lisäaineiden valmistus on ollut käännekohta tyypillisissä valmistusmenetelmissä ja siitä tuli kriittinen kasvot teollisuuden digitalisoinnissa. Tästä syystä tämä asiakirja keskittyy lietepohjaisiin 3D-tulostimiin, joissa on käsiteltävä yhteisiä muuttujia, jotka kuvaavat sen käyttäytymistä. Tekstin avulla kuvataan yleinen viitekehys ja yleiskatsaus tekniikan nykytilanteeseen asettamalla skenaario, jossa uusia uudelleensuunnittuja komponentteja käytetään keraamisen delta-tulostimen suorituskyvyn parantamiseen. Tämän projektin aikana toteutetaan sekä delta-robotti että ekstruuderin kokoonpano ja suoritetaan yksityiskohtainen tutkimus suulakepuristinjärjestelmässä. Lopuksi tärkeimpien suorituskykyindikaattorien, kuten rakenopeuden ja suulakepuristusnopeuden arviointi, käytetään opinnäytetyön tavoitteena teknisestä näkökulmasta, mikä mahdollistaa lukijan ymmärtävän prosessit yksityiskohtaisesti. Tämän seurauksena vahvuudet ja heikkoudet analysoidaan paljastamaan tulevat askeleet tämän prototyypin kehittämiseksi edelleen.
Description
Supervisor
Partanen, Jouni
Thesis advisor
Flores Ituarte, Iñigo
Keywords
3D printing, additive manufacturing, delta, ceramics, clay, CAD
Other note
Citation