Centralized data acquisition from remote communication modules of frequency converters

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPeltola, Jukka
dc.contributor.authorLoponen, Tapio
dc.contributor.departmentElektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKoskinen, Kari
dc.date.accessioned2020-12-05T13:58:00Z
dc.date.available2020-12-05T13:58:00Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTaajuusmuuttajia käytetään sähkökäyttöjen ohjaukseen mitä moninaisimmissa sovelluskohteissa. Monipuolisten liitäntöjensä ansiosta taajuusmuuttaja voi olla myös aktiivinen osa monitorointi- ja kunnonvalvontajärjestelmää. Sähkökäytöt sijaitsevat usein maantieteellisesti hajallaan, joten Internet on kiinnostava tiedonkeruukanava. Diplomityössä tutustuttiin taajuusmuuttajan nykyisen Ethernet-pohjaisen etäkäyttömoduulin tarjoamiin tiedonsiirtomenetelmiin. Ongelmana on ollut, että tiedonkeruussa Internetin kautta törmätään usein palomuureihin ja virtuaalisten yksityisverkkoyhteyksien (VPN, Virtual Private Networking) konfigurointiin. Ethernet-moduulien keräämää dataa ei ole tallennettu yhtenäiseen tietojärjestelmään. Työssä pohdittiin, millaiset uudet tiedonsiirtotavat helpottaisivat tiedonkeruuta taajuusmuuttajilta ja miten nykyisiä menetelmiä voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin. Työssä kartoitettiin nykyisissä tiedonkeruujärjestelmissä käytettävien TCP/IP -pohjaisten tietoliikenne- ja ohjelmistorajapintojen ominaisuuksia sekä soveltuvuutta keskitettyyn tiedonkeruuseen julkisen Internetin yli. Prototyyppinä määriteltiin ja laadittiin PC-pohjainen tiedonkeruuratkaisu, joka käyttää XMPP-protokollaa (Extensible Messaging and Presence Protocol) ja XML-muotoisia (Extensible Markup Language) viestejä, mutta tukee myös sähköpostilla tapahtuvaa tiedonkeruuta suoraan nykyisillä taajuusmuuttajan Ethernet-moduuleilta. Projektin aikana kartoitettiin vaihtoehtoja tietokantaohjelmistoiksi, jotka voisivat soveltua keskitettyyn tiedonkeruuseen. Prototyypissä tallennettiin numerodataa reaaliaikaiseen prosessitietokantaan, mutta jätettiin mahdollisuus hyödyntää useita tietokantoja joko rinnakkain tai yhteistyössä.fi
dc.format.extentxiv + 88 s. + liitt. 9)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95874
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554708
dc.language.isofien
dc.programme.majorAutomaation tietotekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-116fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordfrequency converteren
dc.subject.keywordtaajuusmuuttajafi
dc.subject.keyworddata aquisitionen
dc.subject.keywordEthernetfi
dc.subject.keywordcondition monitoringen
dc.subject.keywordtiedonkeruufi
dc.subject.keywordmiddlewareen
dc.subject.keywordkunnonvalvontafi
dc.subject.keyworddatabasesen
dc.subject.keywordM2Mfi
dc.subject.keywordTCP/IPfi
dc.subject.keywordXMLfi
dc.subject.keywordväliohjelmistotfi
dc.subject.keywordOPCfi
dc.subject.keywordXMPPfi
dc.subject.keywordtietokannatfi
dc.titleCentralized data acquisition from remote communication modules of frequency convertersen
dc.titleKeskitetty tiedonkeruu taajuusmuuttajien etäkäyttömoduuleiltafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34851
local.aalto.idinssi36409
local.aalto.openaccessno
Files