Centralized data acquisition from remote communication modules of frequency converters

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
xiv + 88 s. + liitt. 9)
Series
Abstract
Taajuusmuuttajia käytetään sähkökäyttöjen ohjaukseen mitä moninaisimmissa sovelluskohteissa. Monipuolisten liitäntöjensä ansiosta taajuusmuuttaja voi olla myös aktiivinen osa monitorointi- ja kunnonvalvontajärjestelmää. Sähkökäytöt sijaitsevat usein maantieteellisesti hajallaan, joten Internet on kiinnostava tiedonkeruukanava. Diplomityössä tutustuttiin taajuusmuuttajan nykyisen Ethernet-pohjaisen etäkäyttömoduulin tarjoamiin tiedonsiirtomenetelmiin. Ongelmana on ollut, että tiedonkeruussa Internetin kautta törmätään usein palomuureihin ja virtuaalisten yksityisverkkoyhteyksien (VPN, Virtual Private Networking) konfigurointiin. Ethernet-moduulien keräämää dataa ei ole tallennettu yhtenäiseen tietojärjestelmään. Työssä pohdittiin, millaiset uudet tiedonsiirtotavat helpottaisivat tiedonkeruuta taajuusmuuttajilta ja miten nykyisiä menetelmiä voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin. Työssä kartoitettiin nykyisissä tiedonkeruujärjestelmissä käytettävien TCP/IP -pohjaisten tietoliikenne- ja ohjelmistorajapintojen ominaisuuksia sekä soveltuvuutta keskitettyyn tiedonkeruuseen julkisen Internetin yli. Prototyyppinä määriteltiin ja laadittiin PC-pohjainen tiedonkeruuratkaisu, joka käyttää XMPP-protokollaa (Extensible Messaging and Presence Protocol) ja XML-muotoisia (Extensible Markup Language) viestejä, mutta tukee myös sähköpostilla tapahtuvaa tiedonkeruuta suoraan nykyisillä taajuusmuuttajan Ethernet-moduuleilta. Projektin aikana kartoitettiin vaihtoehtoja tietokantaohjelmistoiksi, jotka voisivat soveltua keskitettyyn tiedonkeruuseen. Prototyypissä tallennettiin numerodataa reaaliaikaiseen prosessitietokantaan, mutta jätettiin mahdollisuus hyödyntää useita tietokantoja joko rinnakkain tai yhteistyössä.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Peltola, Jukka
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, data aquisition, Ethernet, condition monitoring, tiedonkeruu, middleware, kunnonvalvonta, databases, M2M, TCP/IP, XML, väliohjelmistot, OPC, XMPP, tietokannat
Other note
Citation