Kierikkikeskus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni aiheena on Yli-Iin kuntaan sijoittuvan Kierikkikeskuksen suunnittelu. Keskus toimii arkeologiaa palvelevana koulutus- ja tutkimusasemana sekä alueen toiminta- ja opastuskeskuksena. Alueella on runsaasti suojeltuja kivikautisia kodanpohjia. Museorakennuksen tilat on mitoitettu ohjelman mukaan palvelemaan noin 50 henkilöä kerrallaan. Keskusrakennuksen tilaohjelma on yhteensä noin 958 hym[2]. Tämän lisäksi ohjelmaan kuuluu majoitustilat kokonaispinta-alaltaan noin 600 brm[2]. Rakennus toimii katettuna jatkeena ulkonäyttelyreiteille. Rakennusmassa muodostuu kahdesta pitkästä ja kapeasta katoksesta, joiden alla puinen kulkutaso jatkuu suoraan ulkotilasta sisälle, sekä auditorion ja näyttelytilojen kappalemaisista massoista. Kuten arkeologiassa aikakerrostumat limittyvät toistensa päälle, on tasoajattelu teemana rakennuksissa, näyttelykonseptissa sekä ulkoalueiden kulkujärjestelyissä. Keskusrakennus on pystysuunnassa leikattu koko korkeudeltaan kahdella toisensa kohtisuoraan leikkaavalla linjalla. Ne perustuvat kivikautisen asuinpaikan koekaivauksiin ja jäsentävät aulatilaa siten, että kulkutason alle ja kalakattokerrosten väliin muodostuu näyttelyalueita varsinaisten näyttelytilojen lisäksi.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation