Erään linja-auton etujousituksen parantaminen käyttämällä nykyisen lehtijousituksen asemesta torsiojousitusta yhtenäisellä etuakselilla ja erillisjousituksella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1956
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kurki-Suonio, Mauri
Keywords
Other note
Citation