Näkyvyyden mittaaminen LIDAR-periaatteella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1998
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
52
Series
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Keywords
näkyvyys, LIDAR, ekstinktio
Other note
Citation