Elimination and improving safety of level crossings through real estate surveys and law, illustrative data from tracks between Turku-Toijala and Orivesi-Haapamäki

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHirvonen, Heidi
dc.contributor.authorAhtiainen, Anne
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVitikainen, Arvo
dc.date.accessioned2020-12-04T14:15:27Z
dc.date.available2020-12-04T14:15:27Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractTyössä selvitetään eri mahdollisuuksia yksityisteiden tasoristeysten poistamiseen ja tasoristeysturvallisuuden parantamiseen kiinteistöteknisin toimenpitein sekä selvitetään aiheeseen liittyviä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Tasoristeysturvallisuutta voidaan parantaa poistamalla tasoristeys tai tekemällä tiehen tai sen ulkopuolisen alueen ominaisuuksiin muutoksia. Tasoristeys voidaan poistaa joko tarpeettomana tai yleiseen tarpeeseen vedoten. Tarpeettomana lakkautettavat tieoikeudet ovat yleensä yksittäisiä tasoristeyksiä. Kun poistetaan useita tasoristeyksiä yhtenäisiltä rataosuuksilta ja on kyse yleisestä tarpeesta johtuva poistaminen, on yksittäisten tietoimitusten sijaan kannattavaa käyttää alueellista tietoimitusta. Alueellinen tietoimitus voi käytännössä nopeuttaa poistamisaikataulua ja yhdessä hankeuusjaon kanssa vähentää oleellisesti tasoristeysten tarvetta ja siten olemassaoloa. Käyttökelpoisimmat turvaamiskeinot ovat tasoristeyksen siirtäminen turvallisempaan paikkaan, tienosan parantaminen (mm. risteyskulman oikaisu ja odotustasanteiden parantaminen) sekä näkemäalueiden raivaus. Tasoristeys ei eroa yksityistielainsäädännössä mitenkään muusta tien osasta. Jokainen yksityistie tehdään käyttäjänsä tarpeiden mukaisesti ja niiden tienpidosta määrätään täysin paikka-, käyttäjä- ja tarvekohtaisesti. Radanpitäjän tasoristeysohjeet (RAMO9) eivät ole tienpitäjää velvoittavia eikä tienpitäjä voi toisaalta velvoittaa radanpitäjää suorittamaan tiehen kohdistuvia kunnostustöitä RAMOon vedoten. Radanpitäjä on vastuussa ainoastaan radasta ja sen rakenteista; tiehen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sillä ei nykylainsäädännön mukaan ole. Tien ja sen ulkopuolisen alueen tekemisestä ja kunnossapidosta vastaa tienpitäjä. Nykyisin tasoristeyksiin liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet ovat niin sekaisin, etteivät oikeus ja kohtuus kunnossapidon osalta kohtaa toisiaan. Turvallisuuden parantamiseksi on aihetta lakimuutoksiin, joista tärkeimpänä ovat radanpitäjälle myönnettävä oikeus määrätä tasoristeysten teknisistä ominaisuuksista (vrt. RAMO9) sekä tarvittaessa myös tasoristeysten paikoista. RAMOn näkemäaluevaatimuksiin on suotavaa tehdä kohtuullisuuspykälä, jossa eriytetään näkemäpituudet vastaamaan tien käyttäjäkuntaa. Mikäli rautatiealueella liikkuminen halutaan pitää luvanvaraisena, on näkemäalueiden raivaaminen siirrettävä kokonaisuudessaan radanpitäjälle.fi
dc.format.extent133+20
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89395
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120448230
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordreal estate surveysen
dc.subject.keywordkiinteistötoimituksetfi
dc.subject.keywordlawen
dc.subject.keywordoikeustiedefi
dc.subject.keywordprivate roaden
dc.subject.keywordyksityistiefi
dc.subject.keywordlevel crossingen
dc.subject.keywordtasoristeysfi
dc.titleElimination and improving safety of level crossings through real estate surveys and law, illustrative data from tracks between Turku-Toijala and Orivesi-Haapamäkien
dc.titleTasoristeysten poistamisen ja turvaamisen kiinteistötekniset ja -oikeudelliset näkökohdat, esimerkkirataosina Turku-Toijala ja Orivesi-Haapamäkifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_28219
local.aalto.idinssi18260
local.aalto.openaccessno
Files