Pienemmin on luovemmin – Hong Sang-soon vaihtoehtoinen elokuvatuotantoprosessi

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKyösola, Satu
dc.contributor.authorRosling, Jimi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHeiskanen, Anna
dc.date.accessioned2024-04-14T15:00:34Z
dc.date.available2024-04-14T15:00:34Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractTutkielma käsittelee eteläkorealaisen elokuvantekijän Hong Sang-soon elokuvatuotantoprosessia. Tutkielman lähtökohtana on kiinnostukseni tutkia vaihtoehtoisia elokuvantekemisen tapoja ja niissä piileviä mahdollisuuksia verrattuna perinteisiin tapoihin tehdä elokuvaa. Hong Sang-soon tekotapa valikoitui tutkielman aiheeksi sen ainutlaatuisuuden vuoksi. Tutkimuskysymys on, miten Hong Sang-soon elokuvien vaihtoehtoinen tuotantoprosessi eroaa perinteisistä elokuvatuotannoista. Tutkielman tavoitteena on lisäksi kertoa, mitä tarjottavaa Hongin metodin purkamisella on elokuvatuotannoille yleisesti. Hongin prosessi on jaoteltu tutkimuksessa osa-alueisiin, joiden kautta sen erityisyys ilmenee verrattuna perinteiseen tapaan tehdä elokuvia. Nämä osa-alueet ovat talous, työryhmä, kuvausajankohta, kuvauspaikat, näyttelijät, kuvaus ja leikkaus. Aineistona toimivat Hongin elokuvafestivaaleilla antamat haastattelut, joista ilmenevää metodia verrataan perinteisiin fiktioelokuvan tuotantoprosesseihin, kuten David Bordwell ja Kristin Thompson ovat ne määritelleet. Elokuvantekemisen eri osa-alueiden analysointi tuo esiin lukuisia johtopäätöksiä Hongin tekotavasta. Pienikokoiset elokuvatuotannot voivat tarjota joustavuudessaan luovia mahdollisuuksia, joita perinteisesti tuotetut elokuvat eivät voi tarjota. Prosessi viestii halusta mennä kohti pienen budjetin rajoitteita ja nähdä rajoitteissa luovia mahdollisuuksia. Hongin valitsema tapa tehdä elokuvaa tukee spontaaniutta ja kertoo pyrkimyksestä pysyä avoimena luoville impulsseille ja antaa ulkopuolisten muuttujien vaikuttaa elokuvantekemiseen kaikkien sen vaiheiden läpi. Metodi on lähempänä dokumentaarisen ja kokeellisen elokuvan tekotapoja kuin perinteisen fiktioelokuvan. Jatkotutkimuksen kannalta ilmeneviä mahdollisuuksia on tutkia Hongin työtapaa laajemmasta näkökulmasta kuin vain tekijän omiin sanoihin pohjautuvista haastatteluista, kuten esimerkiksi työryhmän haastattelujen pohjalta, tai laajentaa tuotantoprosessin tutkimusta muihinkin vaihtoehtoisiin tuotantoihin, kuten esimerkiksi suomalaisten indie-elokuvien tuotantoihin.fi
dc.format.extent30
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/127481
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202404143101
dc.language.isofien
dc.programmeElokuvataiteen kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorElokuva- ja televisiotuotantofi
dc.programme.mcodeARTS3005fi
dc.subject.keywordelokuva- ja televisiotuotantofi
dc.subject.keywordelokuvafi
dc.subject.keywordfiktiofi
dc.subject.keywordHong Sang-soofi
dc.subject.keywordtuotantofi
dc.subject.keywordElokuvataiteen laitosfi
dc.titlePienemmin on luovemmin – Hong Sang-soon vaihtoehtoinen elokuvatuotantoprosessifi
dc.titleHong Sang-soo's alternative production methoden
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files