Pienemmin on luovemmin – Hong Sang-soon vaihtoehtoinen elokuvatuotantoprosessi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2024
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
ARTS3005
Degree programme
Elokuvataiteen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee eteläkorealaisen elokuvantekijän Hong Sang-soon elokuvatuotantoprosessia. Tutkielman lähtökohtana on kiinnostukseni tutkia vaihtoehtoisia elokuvantekemisen tapoja ja niissä piileviä mahdollisuuksia verrattuna perinteisiin tapoihin tehdä elokuvaa. Hong Sang-soon tekotapa valikoitui tutkielman aiheeksi sen ainutlaatuisuuden vuoksi. Tutkimuskysymys on, miten Hong Sang-soon elokuvien vaihtoehtoinen tuotantoprosessi eroaa perinteisistä elokuvatuotannoista. Tutkielman tavoitteena on lisäksi kertoa, mitä tarjottavaa Hongin metodin purkamisella on elokuvatuotannoille yleisesti. Hongin prosessi on jaoteltu tutkimuksessa osa-alueisiin, joiden kautta sen erityisyys ilmenee verrattuna perinteiseen tapaan tehdä elokuvia. Nämä osa-alueet ovat talous, työryhmä, kuvausajankohta, kuvauspaikat, näyttelijät, kuvaus ja leikkaus. Aineistona toimivat Hongin elokuvafestivaaleilla antamat haastattelut, joista ilmenevää metodia verrataan perinteisiin fiktioelokuvan tuotantoprosesseihin, kuten David Bordwell ja Kristin Thompson ovat ne määritelleet. Elokuvantekemisen eri osa-alueiden analysointi tuo esiin lukuisia johtopäätöksiä Hongin tekotavasta. Pienikokoiset elokuvatuotannot voivat tarjota joustavuudessaan luovia mahdollisuuksia, joita perinteisesti tuotetut elokuvat eivät voi tarjota. Prosessi viestii halusta mennä kohti pienen budjetin rajoitteita ja nähdä rajoitteissa luovia mahdollisuuksia. Hongin valitsema tapa tehdä elokuvaa tukee spontaaniutta ja kertoo pyrkimyksestä pysyä avoimena luoville impulsseille ja antaa ulkopuolisten muuttujien vaikuttaa elokuvantekemiseen kaikkien sen vaiheiden läpi. Metodi on lähempänä dokumentaarisen ja kokeellisen elokuvan tekotapoja kuin perinteisen fiktioelokuvan. Jatkotutkimuksen kannalta ilmeneviä mahdollisuuksia on tutkia Hongin työtapaa laajemmasta näkökulmasta kuin vain tekijän omiin sanoihin pohjautuvista haastatteluista, kuten esimerkiksi työryhmän haastattelujen pohjalta, tai laajentaa tuotantoprosessin tutkimusta muihinkin vaihtoehtoisiin tuotantoihin, kuten esimerkiksi suomalaisten indie-elokuvien tuotantoihin.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Keywords
elokuva- ja televisiotuotanto, elokuva, fiktio, Hong Sang-soo, tuotanto, Elokuvataiteen laitos
Other note
Citation