Rationalisointitoimenpiteiden vaikutus rakennuspuusepänteollisuuden yritystoimintaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1991
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Juvonen, Risto
Keywords
Other note
Citation