Asema- ja rakennuskaavapäätöksen vahvistamatta jättämisen perusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
8.29
Degree programme
Language
fi
Pages
150 s. + liitt. 12
Series
Description
Supervisor
Metsäranta, Matti
Keywords
Other note
Citation