Möykyn mysteeri eli kuvitetun tarinan kehitys ja tutkiva hahmosuunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tarkastellaan, kuinka tarinaidean hähmäisestä, likaisesta ja vähän nolostakin alkumuodosta (jota tässä rakastavasti möykyksi kutsutaan) voidaan kuvan ja sanan yhteistyöllä kehitellä jotakin, josta voi muillekin punastelematta puhua. Tutkielmassa esitettyjä ns. epämöykyttämismetodeja havainnollistetaan ja kokeillaan soveltamalla niitä oman tarinaidean, Kummitusjutun , tarinan ja hahmojen kehittämiseen. Kummitusjutun möykkynä on idea fiktiiviseen 1800-luvun käänteen Suomeen sijoittuvasta kauhuseikkailusta, joka perustuu vapaasti suomalaisiin kansantaruihin ja uskomuksiin. Tutkielman teoria ja siinä kuvaillut luonnostelumenetelmät on napattu animaatiotuotantojen alku hetkiä kuvailevasta aineistosta — ei niinkään oman tarinani lopullista toteutusta miettien, vaan koska animaatiotuotannossa ideoiden kehitys on jo lähtökohtaisesti viettelevän dynaaminen yhdistelmä sanalla ja kuvalla työskentelyä. Tutkielmassa mietitään mitä visuaalisella ennakkosuunnittelulla ja hahmosuunnittelulla tarkoitetaan etenkin tarinan kehityksen ja ideoiden jalostuksen kontekstissa. Ensisijaisesti tutkielmassa selvitelläänkin vastausta kysymykseen Kuinka visuaalista tarinaideaa voi kehittää, selventää ja kasvattaa hahmosuunnittelun kautta? Lähdeaineiston pohjalta tehdyissä johtopäätöksissä painotetaan mielekkään, tavoitteellisen visuaalisen tutkimuksen roolia tarinan merkityksen ja tapahtumien ilmaisussa. Tarina kehityksen työkaluksi on rajattu ns. “tutkiva hahmosuunnittelu” eli hahmojen visualisointi, jonka tarkoitus on monimuotoisen luonnostelun kautta määritellä ja kehittää tarinan hahmoja. Tässä yhteydessä tutkielmassa sovelletaan animaatiotuotannosta lainattuja metodeja oman tarinaidean ja siihen liittyvien hahmojen kehittämiseen. Tutkielman toiminnallisissa osissa luonnostelu ja visualisointi nostetaan tekstin ja kirjoittamisen rinnalle eräänä ajatusten jäsentelyn työkaluna. Hahmoja tutkitaan sekä kokonaisuutena että yksilöinä, muodon ja mittasuhteiden, vaatetuksen, kasvojen ja ilmehdinnän kautta. Visuaalisen tutkimuksen rinnalla käytetään tarinan miljööstä ja uskomuksista kertovaa kirjallista ja kuvallista aineistoa. Lisäksi pohditaan myös graafisen käsittelyn vaikutusta hahmosta syntyvään mielikuvaan. Lopulta todetaan, että kyllähän se möykyn mysteeri on tässä tehdessä alkanut selviämään, mutta tie valmiiseen kuvitettuun kertomukseen on pitkä ja vasta alussa.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
hahmosuunnittelu, visuaalinen ennakkosuunnittelu, visualisointi, luonnostelu
Other note
Citation