Automaattisten päivitysilmoitusten sovelluksen kehittäminen - Tapaustukimus Tekla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 62
Series
Abstract
Internetin kasvavan tietomäärän ja lisääntyvän uuden tiedon julkaisutahdin myötä, tulee yhä kriittisemmäksi toimittaa käyttäjille tieto päivityksistä ajoissa. Tehokkaan päivitysten jakelujärjestelmän avulla yritys voi jakaa heidän arvokasta tietoa useammalle käyttäjälle jolloin enemmän niistä vierailee yrityksen verkkosivuilla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on puuttua tähän asiaan kehittämällä automaattinen päivityksen ilmoitusväline, joka ajoittain lataa päivitykset yrityksen Internet sivuilta ja tarjoaa niitä käyttäjille. Päivitykset vaihtelevat tuoreista uutisista ja tapahtumista aina uusimpiin päivityksiin ja laajennuksiin. Yhtiön ekstranet sivuilla on arvokasta tietoa yhtiöstä ja se on sen takia suojattu sisäänkirjautumissivulla. Siksi kaikki tietoliikenne palvelimeen pitää mennä turvallista kanavaa pitkin ja tämä estää käyttämästä tavallisia toimitustapoja päivitysten hakemiseen. Tässä tutkimuksessa, Tekla Update Notification työkalu määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan. Sovellus tarjoaa viestintäkanavan ohjelmistotalon ja yksittäisien käyttäjien välillä. Kun uusi päivitys on havaittu, sovellus toimittaa automaattisesti päivityksen käyttäjän tietokoneelle ja näyttää ilmoituksen käyttäjälle tuloksista. Päivitysten haku tehdään käyttäjän valitsemien asetuksien mukaan. Tämä opinnäytetyö käsittää yleisesti päivitysten jakelu aina ohjelmistoversioista uusimpiin uutisiin ja tarkemmin menetelmään jolla asiakassovelluksen ja web-palvelimen välillä suojattu viestintäkanava toimii tiedonlähteenä.

With the growing amount of data on the Web and the increase in frequency of new information being published, it becomes more and more critical to deliver these updates to the users in a timely manner. Having an efficient update delivery system enables companies to distribute their valuable information to many more users and get more of them to visit their web pages and latest products. Tekla, the case study company of this thesis aims to tackle this issue by developing an automatic update notification tool to periodically pull the updates from their various web pages and offer them to the users. The updates range from recent news and events to the latest software updates and extensions. The company's web service, Extranet, holds valuable information to the company and therefore it is protected by an authenticated login form. Therefore, any communication with the server has to go through a secure channel and this prevents the use of conventional update delivery methods . In this study, the Tekla Update Notification Tool is specified, designed and implemented. The application provides a communication channel between the software company and individual users. When a new update is detected, the application automatically delivers the update to the user's computer and sends notifications indicating that a new update is available. The retrieval and delivery of updates are performed according to the user's preferences and choice of settings. This work relates generally to the distribution of updates ranging from software versions to latest news and more particularly to a method of establishing a secure communication channel between a client application and a web server acting as the source of information.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Chau Ming, Lim
Keywords
automatic update notification, software update distribution, client-server communication, automaattinen päivitysilmoitusten huomiointi, sovelluspäivitysten jakelu, verkkoviestintä
Other note
Citation