Object Oriented ASIC test benches

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
ASIC piirien monimutkaisuus kasvaa niin nopeasti, että suunnittelijoiden tuottavuus ei pysy enää kasvun mukana. Piirien varmennus vie jo noin 60-70% koko suunnitteluajasta, ja vain varmennusmenetelmien kehittämisen kautta voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia tuotteen markkinoillepääsyn nopeuttamisessa. Tässä diplomityössä esitellään nykyisiä HDL-kieliin sekä perinteisiin ohjelmointikieliin perustuvia ASIC varmennusmenetelmiä, sekä niiden ongelmia. Olioteknologia ja metodologia esitellään sekä se, miten niitä voidaan soveltaa ASIC varmennukseen. Oliopohjaisen varmennuksen vaikutukset ASIC varmennusmetodologiaan isoissa monimutkaisissa testipenkkiprojekteissa esitetään. Oliopohjaisten varmennuskielien yleiset ominaisuudet sekä niiden sovellukset esitellään. Synopsys VERA kieli esitellään esimerkkinä oliopohjaisesta varmennuskielestä. Oliopohjaisen verifiointikielen ja metodologian käytännön esimerkkinä esitetään monimutkainen testipenkki, ja se miten olioteknologiaa hyödynnettiin siinä. Testipenkki varmentaa ATM liikenteenhallintaspiiriä, joka on osa isompaa piirisarjaa.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Tyrkkö, Olli
Keywords
ASIC verification, ASIC varmennus, object oriented, olio-ohjelmointi, verification language, olioteknologia, verification methodology, varmennuskieli, ATM traffic management, varmennusmetodologia, Synopsys VERA, ATM-liikenteenhallinta, Synopsys VERA
Other note
Citation