Organisaation muutoksen toteuttaminen - kehittämisprojektien tyypilliset ongelmat ja niiden välttäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 119 + liitt. (+4)
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Luhtala, Raila
Keywords
Other note
Citation