Test automation on a third party mobile software

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
55+19
Series
Abstract
This work aimed to create viable test automation for Finland’s Slot Machine Association’s mobile casino software. The work contains a test plan for the software, and an introduction of the selected automation framework. The software is developed by a third party. The results of this thesis indicate that testing third party software differs tremendously from testing in-house developed software. Instead of a multiphased testing process, only a one shot acceptance testing run can be performed on new builds. The third party development also had a major effect on the selection of the test automation framework. In this case, SeeTest Automation by Experitest combined with Robot Framework ended up being the best solution for automation framework. Although the mobile casino runs on iOS, Android and Windows Phone, Windows Phone was decided to leave out from the test automation scope. The decision was based on the uncertainty of the Windows Phone support and the complexity of its automation.

Tämän työn tarkoituksena oli luoda testiautomaatio ympäristö Raha-automaattiyhdistyksen mobiilikasinon laadunvarmistukseen. Työ käsittää tuotetta varten luodun testaussuunnitelman sekä valitun automaatioympäristön esittelyn. Testauksen kohteena oleva ohjelmisto on kolmannen osapuolen kehittämä. Työssä kävi ilmi, että kolmannen osapuolen ja itse kehitetyn ohjelmiston testaus eroavat toisistaan merkittävästi. Monivaiheisen testausprosessin sijaan kolmannen osapuolen ohjelmistolle voidaan suorittaa ainoastaan yksi hyväksymistestauskierros. Kolmannen osapuolen mukana ololla oli myös suuri merkitys automaatio-ohjelmiston valintaan. Työssä päädyttiin käyttämään Experitestin SeeTest Automation sekä Robot Framework -ohjelmistoja. Vaikka mainittu mobiilikasino toimii sekä iOS, Android että Windows Phone -käyttöjärjestelmillä, päätettiin työssä jättää Windows Phone automaation ulkopuolelle. Syy ratkaisuun oli epävarmuus käyttöjärjestelmän tulevaisuudesta sekä sen automaation mukana tuomat haasteet.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Hakulinen, Tuomo
Keywords
test automation, mobile software, third party development, testing
Other note
Citation